About

Around The World You and Me

จากจุดเล็กๆ ของคนชอบเที่ยว จึงเกิดเป็น Blog เล็กๆ ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว บวกกับแชร์ประสบการณ์ที่มีประโยชน์บ้างเล็กน้อยให้คนที่ชอบท่องเที่ยวเหมือนๆกัน…

 

Advertisements